Framsidan  Information om service  Kundsidan  en fi se ru es
 

Privat skyddOy a-Lab Ab respekterar och skyddar integriteten hos användare. Vid hantering av personuppgifter följer Oy a-Lab Ab god sed och gällande lagstiftning.

Hantering av personuppgifter i a-Log net grundar sig helt efter kundens egen tillåtelse. Uppgifterna är konfidentiella och används endast till följande användningsändamål: För att uppehålla kundförhållanden, erbjuda service och utveckla verksamhet. Vi skickar ingen affärsmässig information och överlåter inte uppgifter till obehöriga.

Vi samlar in personuppgifter som grundar sig på kundens registrering. Uppgifter skyddas under transaktionen av SSL-mjukvara och överförs säkert över internet via HTTPS-protokoll. Lösenordet är lagrat i databasen i MD5-komprimerat format, så att inte obehöriga kan använda det.

Uppdaterat:08.01.2006

Meddelande
Ny version
Oy a-Lab Ab har infört en helt förnyad a-Log.net service version. De viktigaste förändringar...
Läs mer >>

Kontaktuppgifter | Privat skydd | Register information | Feedback