Main page  Information  Customer site  en fi se ru es
 

Register informationAt the moment this text is not available in English.

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä 08.01.2006.


REKISTERINPITÄJÄ

A-Lab Oy
PL 23, 42701 Keuruu
Puh. +358 424 2521
info@a-lab.fi
Y-tunnus 1573089-0


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

A-Lab Oy
Eero Alkkiomäki
PL 23, 42701 Keuruu
+358 400 897116
webmaster@a-lab.fi


REKISTERIN NIMI

A-Log.net -palvelun käyttäjärekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely a-Log.net -palvelussa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään liittyen palvelun tuottamiseen ja käyttäjän tunnistamiseen.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri käsittää seuraavat tiedot:

-rekisteröidyn perustiedot: nimi, osoite, sähköposti ja matkapuhelinnumero
-laskutukseen liittyvät tiedot
-asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
-käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta a-Lab Oy:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän oikeuksia. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantaan, joka on palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietokanta sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Rekisterin tietojen säilyvyys on varmistettu peilatulla levyjärjestelmällä ja nauhavarmuuskopioinnilla.


TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna:

A-Lab Oy
PL 23
42701 Keuruu

News
New version
A-Lab Oy has released a totally updated version of a-Log.net software. The most important modific...
Read more >>

Contact information | Privacy statement | Register information | Feedback